Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 25/4/2019 15:20

Không phải tự nhiên mà phụ nữ luôn khó hiểu

Cái gì cũng phải có nguyên do cả, chứ không phải tự nhiên mà người ta lại nói phụ nữ khó hiểu.
 

Theo Dân việt