Bản in

Xả xì trét

Chủ Nhật, 15/10/2017 08:14

Không được đòi hỏi ăn xin

Không được đòi hỏi ăn xin

Một phụ nữ trách người đi ăn xin:

- Trông anh cũng khỏe mạnh bình thường như bao người khác. Đi xin như vậy mà không ngượng à?

Người ăn xin nghe vậy liền nổi đóa:

- Thế thì ý bà muốn tôi phải què chân, cụt tay, đui mù, sứt mẻ chứ gì? Cho được bao nhiêu mà đòi hỏi nhiều thế?

- !!!

Theo Tất Nhiên
vnexpress

Tin tiêu điểm