Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 3/5/2017 22:28

Khoảnh khắc 'ngượng chín mặt' của team mê thể dục

Ối giời, có cần lấy mấy cái vòng to hơn cho dễ nắm không?Ối giời, có cần lấy mấy cái vòng to hơn cho dễ nắm không?

Mê thể dục là rất tốt, nhưng thích thể hiện thì sẽ không thể tránh khỏi những tình huống oái oăm như thế này.

Đã bảo rồi, yếu rồi còn thích thể hiện cơ.

Đã bảo rồi, yếu rồi còn thích thể hiện cơ.

Chắc là do 'ngựa' cao quá đấy mà.

Chắc là do "ngựa" cao quá đấy mà.

Cũng muốn lắm nhưng có vẻ như 'thân hình' không cho phép.

Cũng muốn lắm nhưng có vẻ như "thân hình" không cho phép.

May quá, cô ấy không nhìn thấy mình ngã.

May quá, cô ấy không nhìn thấy mình ngã.

Theo Chém Gió
Dân Việt

Tin tiêu điểm