Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 23/12/2015 23:00

Khi ông già Noel ‘nổi loạn’

Noel đã đến rất gần rồi, mà ông già Noel ‘nổi loạn’ thế này thì năm nay xác định không có quà đâu nhé.

Noel này không có quà đâu, ông già Noel về hưu rồi nhé.

Noel này không có quà đâu, ông già Noel về hưu rồi nhé.

Các ông già Noel phải đi hát rong để kiếm tiền mua quà.

Các ông già Noel phải đi hát rong để kiếm tiền mua quà.

Ông già Noel phong cách ‘mào gà'.

Ông già Noel phong cách ‘mào gà'.

Buồn vì năm nay không có quà để tặng đây mà.

Buồn vì năm nay không có quà để tặng đây mà.

Ối giời, ông ‘đoảng' quá rồi đấy.

Ối giời, ông ‘đoảng' quá rồi đấy.

Thế này thì làm sao mà đi tặng quà được đây?

Thế này thì làm sao mà đi tặng quà được đây?

Ngụy trang để trốn ra biển.

Ngụy trang để trốn ra biển.

Haha! Thế là Noel năm nay có thông rồi nhé.

Haha! Thế là Noel năm nay có thông rồi nhé.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm