Xả xì trét

Khách bật ngửa trước cách tiếp đãi của chủ nhà

TẤT NHIÊN - 16:30 15/06/2018
Khách bật ngửa trước cách tiếp đãi của chủ nhà
Khách bật ngửa trước cách tiếp đãi của chủ nhà

- Ông ở nhà tôi chơi lâu không? Để tôi còn lo chuyện cơm nước.

- Tôi ở chơi đến chiều. – người bạn đáp

- Vậy ông ngồi đây xem chừng nhà giùm tôi nha. - Tý hí hửng nói - Tôi ra tiệm ăn dĩa cơm rồi về chơi với ông.

- !!!

Theo Tất Nhiên
Vnexpress

Bình luận của bạn đọc