Xả xì trét

Keo kiệt và tế nhị

THANH TRÂM - 13:00 13/06/2018
Keo kiệt và tế nhị
Trong giờ học đạo đức về tính keo kiệt và sự tế nhị, cô giáo hỏi học sinh:

Bạn nào lấy giúp cô ví dụ về tính keo kiệt và tế nhị nào?

Thưa cô, ví dụ như ta đi ăn nhà hàng nhưng không cho tiền boa thì gọi là keo kiệt ạ! - Jones đứng lên trả lời.

Được đấy! Thế còn tế nhị thì sao?

Thì hôm sau chúng ta chọn nhà hàng khác để ăn.

Theo Thanh Trâm
Dân Việt

Bình luận của bạn đọc