Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 25/4/2018 13:14

'Hồn vía lên mây' với ảnh 'chế' về việc nhàn lương cao

GD&TĐ - Có những công việc nghe là 'hồn vía lên mây' với mức lương nghe muốn 'xỉu'. Đời đúng không như là mơ!
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 1.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 2.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 3.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 4.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 5.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 6.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 7.

Theo Thạch Đỏ
Tuổi trẻ online