Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 28/5/2019 14:05

Hoang mang vì khách dùng tiền lạ

Tờ tiền là sự kết hợp của 500 nghìn và 20 nghìn được 'thượng đế' trả sau khi mua 2 lần thuốc.
Người bán thuốc hoang mang vì không biết trả lại cho khách bao nhiêu tiền thừa.

Người bán thuốc hoang mang vì không biết trả lại cho khách bao nhiêu tiền thừa.

Tờ tiền là sự kết hợp giữa 500 nghìn và 20 nghìn đồng.

Tờ tiền là sự kết hợp giữa 500 nghìn và 20 nghìn đồng.

Theo Vnexpress