Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 11/6/2015 07:34

Hình đây, chữ đâu?

Hình ảnh Hằng Nga trên tay cầm các chữ số cho ta bắt được chữ gì?
1-8373-1433932326.jpg
2-2155-1433932326.jpg
3-9674-1433932326.jpg
4-5030-1433932326.jpg
5-7814-1433932326.jpg

Nguồn:Bắt chữ - WePlay

Theo vnexpress