Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 17/1/2017 16:07

Hình ảnh vui về những nhiếp ảnh gia cừ khôi

Nhiều nhiếp ảnh gia sẵn sàng bò lăn bò lết, tạo thế đứng 'thật khó hiểu' để có được những góc ảnh đẹp.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm