Bản in

Xả xì trét

Chủ Nhật, 13/11/2016 19:07

Hai bi kịch cuộc đời mỗi cô gái

 Lời nói của con gái không đáng tin chút nào; thời gian đã khiến tôi thay đổi ra sao...

Bế tủ lạnh cho dễ.Bế tủ lạnh cho dễ.

Chị rất ít khi vào bếp, đã vào là phải thế này.

Chị rất ít khi vào bếp, đã vào là phải thế này.

Công nhận bộ phim hôm nay hay thật đấy.

Công nhận bộ phim hôm nay hay thật đấy.

Thời gian đã khiến tôi thay đổi như thế nào.

Thời gian đã khiến tôi thay đổi như thế nào.

Anh chỉ nói sự thật thôi.

Anh chỉ nói sự thật thôi.

Vẻ mặt sốc của con chó nhà tôi khi tôi không cho nó miếng burger cuối cùng.

Vẻ mặt sốc của con chó nhà tôi khi tôi không cho nó miếng burger cuối cùng.

Mình tập ngược lại với người ta chắc hiệu quả gấp đôi.

Mình tập ngược lại với người ta chắc hiệu quả gấp đôi.

Theo Maru
Infonet

Tin tiêu điểm