Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 29/8/2018 13:00

Giỏi chi tiêu là bi kịch gia đình

GD&TĐ - Giám đốc xí nghiệp hỏi một nhân viên về việc cô ta chi tiêu số tiền lương như thế nào.
Giỏi chi tiêu là bi kịch gia đình

- Rất đơn giản, thưa ông - nhân viên trả lời - 70% để ăn, 10% thuê nhà, 10% điện nước, 20% quần áo, 10% giải trí và 20% cho tất cả các khoản còn lại.

- Ủa, cộng cả thảy lên tới 140% rồi - giám đốc ngạc nhiên.

- Chính thế - nhân viên thở hắt ra - bi kịch gia đình là ở chỗ đó.

Theo Tất Nhiên
Vnexpress