Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 6/9/2019 08:54

Giáo viên đưa thầy trò Đường Tăng vào bài kiểm tra

Thầy trò Đường Tăng vào bài kiểm tra.Thầy trò Đường Tăng vào bài kiểm tra.

Thay vì để đáp án là A, B,C, D một giáo viên đã nghĩ ra cách thay thế bằng 4 nhân vật trong phim Tây Du Ký.
Thay vì để đáp án là A, B, C, D thì giáo viên đã thay bằng 4 nhân vật trong phim Tây Du Ký.
Thay vì để đáp án là A, B, C, D thì giáo viên đã thay bằng 4 nhân vật trong phim Tây Du Ký.

Thay vì để đáp án là A, B, C, D thì giáo viên đã thay bằng 4 nhân vật trong phim Tây Du Ký.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm