Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 18/9/2018 11:00

Gậy ông đập lưng ông

Những thanh niên đi troll người khác nhưng lại không ngờ lại tự mang rắc rối đến cho bản thân mình.
Đúng là quả báo nhãn tiền.

Đúng là quả báo nhãn tiền.

Chưa kịp dọa bạn gái đã thấy cả trời sao.

Chưa kịp dọa bạn gái đã thấy cả trời sao.

Thôi để tự xử luôn.

Thôi để tự xử luôn.

Dọa người khác chưa xong đã lãnh ngay hậu quả.

Dọa người khác chưa xong đã lãnh ngay hậu quả.

Hốt hoảng khi thấy mặt thật của quái nhân.

Hốt hoảng khi thấy mặt thật của 'quái nhân'.


Theo vnexpress