Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 18/2/2017 22:07

FA lâu quá dễ bị sống ảo

Bảo vệ nhan sắc mọi lúc mọi nơi; phía sau bức ảnh nắm tay anh đi khắp thế gian...
cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao

FA lâu quá dễ bị sống ảo lắm.


cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-1

Thà làm hot boi/hot gơn mặt đơ còn hơn mặt nhăn nheo.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2

Phía sau bức ảnh nắm tay anh đi khắp thế gian.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-3

Thay tã cho con không phải chuyện đùa.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-4

Khi mẹ bảo chỉ được ăn một nửa thôi.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-5

Bạn thân là phải thế.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-6

Chỉ có chúng mày là thương tao.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-7

Sói già và cô bé quàng khăn đỏ.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2

Không có thê thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-1

Gấu có thể không có nhưng chó nhất định phải nuôi.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-2

Á, người ta chưa kịp tạo dáng mà, ngại quá đi.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-3

Chuyển sang tiếng Việt cho dễ đọc.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-4

Không biết đến bao giờ mới lấy lại được đây.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-5

Ngồi kiểu xoắn quẩy.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-6

Hết mình về nghệ thuật.

cuoi-te-ghe-18-2-fa-lau-qua-de-bi-song-ao-2-7

Bảo vệ nhan sắc mọi lúc mọi nơi.

 

Theo Maru
Ione