Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 9/5/2018 08:32

Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười!

GD&TĐ - Hãy nhìn những bức ảnh dưới đây để biết những khoảnh khắc hạnh phúc của những con vật xung quanh chúng ta...

Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 1.

Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 2.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 3.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 4.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 5.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 6.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 7.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 8.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 9.
Đừng tưởng chỉ con người mới biết cười! - Ảnh 10.

Theo T.H
Tuổi trẻ online