Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 19/3/2019 11:35

Đừng bao giờ đòi hỏi ăn xin

Một phụ nữ trách người đi ăn xin:
Đừng bao giờ đòi hỏi ăn xin

- Trông anh cũng khoẻ mạnh bình thường như bao người khác. Đi xin như vậy mà không ngượng à?

Người ăn xin phẫn nộ đáp:

- Thế thì ý bà muốn tôi phải què chân, cụt tay, đui mù, sứt mẻ chứ gì? Cho được bao nhiêu mà đòi hỏi nhiều thế?

- !!!

Theo Vnexpress