Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 10/11/2018 13:20

Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về

Nếu bạn có một đứa bạn làm gì cũng vụng về thì tốt nhất đừng bao giờ đứng gần chúng nó, hậu quả rất khôn lường.
Tôi chỉ cần nước thôi chứ có lấy xô đâu mà ném 
Tốt nhất hãy mang đồ bảo hộ khi đứng gần những đứa vụng về. 
Chống mắt lên mà xem thôi thể hiện đây này. 
  • Thế này thì ai mới đủ niềm tin để đỡ ông đây

Theo Danviet