Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 14/1/2017 12:07

Động vật cũng biết nói như người chăng?

Động vật cũng biết nói như người chăng?

Khi xem những hình ảnh sau bạn đừng giật mình đấy vì đây có thể là sự thật trong thế giới tự nhiên nhưng phải qua tay 'thánh chế'.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm