Bản in

Đố vui

Thứ Ba, 30/12/2014 06:12

Đố vui dân gian

Bốn chữ đi khắp một đời. Ai sinh ra cũng phải thời trải qua. Là chữ gì?

Theo vnexpress.net

Nguyễn Lê Thùy Dương (17/03/2015 16:21:26 PM)

Sinh Lão Bệnh Tử

Huỳnh Thị Bích Ly (07/01/2015 09:27:13 AM)

Sinh, lão, bệnh, tử.

Hà Thị Hiến (07/01/2015 09:27:04 AM)

Sinh - lão - bệnh - tử

Nguyễn Hữu Thu (07/01/2015 09:26:32 AM)

Sinh, lão, bệnh , tử

Ut Cưng Nguyên (07/01/2015 09:26:13 AM)

Cây vẹt, cây mây

Vo Ngoc Minh Thu (07/01/2015 09:26:01 AM)

Cay tre

Spirit (07/01/2015 09:25:39 AM)

Sinh lão bệnh tử;

Cây tiêu;

Cây sáo;

Cây mây

Thái Sinh Nhân (04/01/2015 22:54:26 PM)

Sinh, lão, bệnh, tử

cu bin (04/01/2015 22:54:11 PM)

Câu đố 3: là cây mỏ quạ

Thơ Thơ (04/01/2015 22:53:53 PM)

Câu 3 là cây sáo