Bản in

Đố vui

Thứ Bảy, 17/1/2015 14:00

Đố vui: Con vật lạ

Con gì đầu dê mình ốc? (Đây là một con mà trong đời bạn gặp rất nhiều lần)

>>> Trả lời: Con dốc

Theo Khám phá

Trần Thị Vân Thư (17/01/2015 16:32:19 PM)

Con dốc

Tin tiêu điểm