Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 6/5/2019 07:13

'Đỉnh cao' cách tìm bài hát yêu thích trên Google

Không nhớ tên cũng chẳng nhớ lời, chỉ với một vài giai điệu mơ hồ liệu bạn sẽ gõ gì để tìm kiếm trên mạng.
Đỉnh cao cách tìm bài hát mình thích trên Google

Nội dung: 

'Cái bài hát gì mà các anh chị DJ hay đánh trong sàn vũ trường mà em không biết tên. Em chỉ nhớ đại loại là 'păm păm păm păm păm, pắm pắm pắm pắm, pằm pằm pằm, tén ten ten ten tèn tèn ten ten tèn tén'... hú lên một cái xong ting ting. Xong nó 'tuy ty quan gô' xong hát 'chào cờ phờ den tu phá y phờ den gâu gâu'. Một lúc xong 'hú hú lên lên lên xong sơ troong sờ soong gờ xong' đến đoạn 'lây đi en de lừ mừn, thuy chu oăn âu'. Xong nhạc lên hay lắm, là bài gì ạ?

Vậy có 'cao nhân' nào biết bài hát đang được nói đến là gì không?

Theo Vnexpress