Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 3/7/2019 08:17

Đặt online mua hổ bông lông trắng, "chết lặng" khi nhận sản phẩm

Đặt hàng online con hổ nhồi bông dũng mãnh, nhưng người mua lại nhận được con vật có hình thù giống mèo.
Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Đặt mua hàng con hổ nhồi bông dũng mãnh.

Đặt mua hàng con hổ nhồi bông dũng mãnh.

Sản phẩm khi đến tay khổ chủ.

Sản phẩm khi đến tay khổ chủ.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm