Đáp trả phụ nữ lịch sự

PHONG LINH - 14:29 08/06/2018
Đáp trả phụ nữ lịch sự
Cộng đồng mạng - Trưa cười: Đáp trả phụ nữ lịch sự

- Nếu là một người đàn ông lễ độ, cậu nên đứng lên để nhường ghế cho phụ nữ.

Roger đáp lại:

- Còn nếu tôi là một người phụ nữ lịch sự, tôi sẽ đứng để nhường cho 4 người khác ngồi!

- !?!

Theo Phong Linh
Người đưa tin

Bình luận của bạn đọc