Bản in

Giai thoại

Chủ Nhật, 20/4/2014 12:34

Cười nghiêng ngả với thơ chế con gái

Gái xưa đâu biết trèo tường. Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai.

Con gái thời nay thật lạ đời

Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi

Võ thuật, quyền Anh rồi bắn súng

Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi

Con gái thời nay cũng thích phơi

Quần đùi áo lưới khắp mọi nơi

Kêu ca nam giới đòi bình đẳng

Nhưng mà cởi trần chẳng dám chơi.

** *

Gái xưa thủ tiết thờ chồng

Gái nay thủ tiết thờ chồng... theo trai.

Gái xưa dạ một, vâng hai

Gái nay mà bảo là quai cãi liền.

Gái xưa thùy mị thục hiền

Gái nay như mấy kẻ điên ngoài đường.

Gái xưa may vá tỏ tường

Gái nay chỉ biết tìm đường shopping.

Gái xưa mới thật là xinh

Gái nay như thể... "tinh tinh xổng chuồng ".

Gái xưa ăn nói dịu dàng

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.

Gái xưa vừa gặp đã mê

Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.

Gái xưa đâu biết trèo tường

Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai.

Gái xưa làm lụng quen tay

Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn...