Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 5/3/2019 12:25

Cuộc sống thực tế thường khác xa... tưởng tượng

Thực tế trong cuộc sống nó không giống như những gì tốt đẹp chúng ta vẫn thường tưởng tượng đâu.
 

Theo Dân việt