Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 24/5/2019 11:10

Có khiếu làm diễn viên nhưng ông trời lại bắt làm... cún

Cuộc đời thật lắm bất công, khi có năng khiếu diễn xuất mà sinh ra ông trời lại bắt phải làm chó.
 

Theo Dân việt