Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 20/9/2019 10:44

Có ai dám vào nhà vệ sinh thế này không?

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh thợ lại có sự nhầm lẫn tai hại thế này.

Chiếc cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài nhìn vào.

Chiếc cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài nhìn vào.

Đúng là có một sự nhầm lẫn tai hại ở đây.

Đúng là có một sự nhầm lẫn tai hại ở đây.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm