Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 11/4/2019 19:25

Có ai dám quay lại những tiệm cắt tóc này?

Sau lần "bão táp" này chắc không còn ai dám quay lại tiệm cắt tóc thêm lần nào nữa.
 

Theo Dân việt