Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 16/10/2019 18:00

Chuột già sa bẫy

GD&TĐ -  Thấy miếng thịt tí teo

Mắc đầu dây thép nhỏ

Chuột già giọng tỉnh queo:

- Mồi - bẫy thật đáng sợ

Chẳng thua kém thằng mèo

Ta phải tránh xa nó!

Đêm sau, đang lọ mọ

Lại thấy chút thịt gà

Chuột cười: - Vẫn bẫy nọ

Thằng người cố diệt ta

Âm mưu người quá rõ

Ta kiên quyết tránh xa!


Ai ngờ đúng bẫy đó

Sập vào đêm thứ ba

Chính chuột già vỡ sọ

Nhe răng trắng nhởn ra

Vì chuột không thể bỏ

Mồi to, thơm quá mà!

Nguyễn Đình Quảng

Tin tiêu điểm