Bản in

Xả xì trét

Chủ Nhật, 23/6/2019 07:12

Chỉ thêm một dòng chữ, biển 'cấm đổ rác' phát huy hiệu quả không ngờ

Dù có biển cấm nhưng rác vẫn rất nhiều và với những người phớt lờ nó thì dòng chữ phạt thêm tiền lại phát huy hiệu quả.
Dòng chữ đi kèm phạt tiền phát huy hiệu quả rất cao.

Dòng chữ đi kèm phạt tiền phát huy hiệu quả rất cao.

Dù cắm biển Cấm đổ rác nhưng rác vẫn rất nhiều.

Dù cắm biển 'Cấm đổ rác' nhưng rác vẫn rất nhiều.

Dòng chữ thưởng nóng cho người phát hiện khiến con đường sạch bóng.

Dòng chữ thưởng 'nóng' cho người phát hiện khiến con đường sạch bóng.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm