Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 8/5/2018 16:48

“Chết cười” với loạt ảnh chế ôn thi của sĩ tử

“Chết cười” với loạt ảnh chế ôn thi của sĩ tử

GD&TĐ - Mùa thi sắp đến gần, các sĩ tử của chúng ta đang ôn thi như thế nào?

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử
ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử
ảnh ôn thi của sĩ tử
ảnh ôn thi của sĩ tử
 

 

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử

ảnh ôn thi của sĩ tử

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm