Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 18/9/2018 13:00

Chết có sướng không?

Một ông lão bệnh rất nặng, ông than thở với người bạn già của mình:
Chết có sướng không?

- Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không?

Người bạn đáp:

- Dĩ nhiên là sướng rồi.

- Sao ông biết? - ông lão kinh ngạc.

Người bạn mỉm cười, nói:

- Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết đều trốn về cả chứ. Đằng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng rồi.

Theo vnexpress