Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 11/12/2017 13:52

Chàng rể là vô địch lười biếng

Chàng rể là vô địch lười biếng

Một lão nhà giàu mở cuộc kén rể với điều kiện duy nhất: ai lười nhất thì gả con gái cho.
chang-re-la-vo-dich-luoi-bieng

Có nhiều chàng trai đến thi thố nhưng đều thất bại. Một hôm đang ngồi uống trà lão ta thấy một anh chàng đi giật lùi từ cổng vào nhà, thấy lạ nên hỏi:

- Cậu đến đây có gì không?

- Tôi đến để thi kén rể. - chàng trai lười biếng đáp.

- Vậy sao không đi bình thường mà đi như thế?

Anh chàng vẫn không ngoảnh mặt lại nói:

- Nếu ông không bằng lòng gả con gái cho tôi thì tôi cứ thế mà đi, không phải quay lại mất công.

Lão thấy anh này lười đến thế là cùng, bèn gả con gái cho.

Theo Tất Nhiên
vnexpress