Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 1/2/2019 08:58

Cảnh giác với đứa bạn cùng phòng ký túc xá

Biết bao nhiêu kỷ niệm "đáng nhớ" nhất thời sinh viên chắc chắn là ở trong phòng ký túc xá.
Đề phòng rồi nhưng vẫn không thể thoát được.
Có ngày "rớt tim" với mấy đứa bạn cùng phòng.
Khốn khổ với mấy đứa bạn cùng phòng ký túc.
Đừng vội vui mừng khi đứa cùng phòng bất ngờ tốt với bạn.
Thanh niên quá tỉnh và đẹp trai.

Theo Danviet