Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 2/4/2019 10:16

Cẩn thận không bao giờ thừa

Có đức tính cẩn thận thì sẽ tốt cho bản thân mình thôi chứ cho ai đâu mà lo.
 

Theo Dân việt