Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 23/10/2015 12:00

Cần một cái lò sưởi

Cần một cái lò sưởi

 Này, cậu có biết nếu ban đêm mà người phụ nữ cảm thấy lạnh, cô ta cần gì không?

 

 Này, cậu có biết nếu ban đêm mà người phụ nữ cảm thấy lạnh, cô ta cần gì không?

- Không.

- Cô ta cần một người đàn ông.

- Thế nếu người đàn ông cảm thấy lạnh?

- Thì ngược lại, anh ta cần một người phụ nữ.

- Thế nếu cả hai đều lạnh?

- Thì chắc chắn là cần mua một cái lò sưởi rồi!

*****************

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

- Không hiểu sao thằng John nó nhỏ thế, còm nhom thế, lại còn quá xấu xí nữa, mà vợ nó vẫn rất tôn thờ nó, cô ta lại còn động một chút là ghen lồng lên nữa chứ!

- Thế thì chắc chắn là trông nó bé nhỏ thế thôi, chứ không phải cái gì của nó cũng bé đâu...

Theo TTVH