Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 18/5/2019 06:15

Cách xe ôm công nghệ chống cướp ở Sài Gòn

Người đàn ông chạy xe ôm làm khung sắt rồi lấy bìa các tông giả gai gắn xung quanh để chống cướp điện thoại.
Nhiều người hài hước: Tên cướp nào ngon ăn hộ tao cái

Nhiều người hài hước: 'Tên cướp nào ngon ăn hộ cái'.

Người đàn ông lấy bìa cát tông cắt thành những gai nhọn rồi gắn vào khung sắt để các tên cướp bỏ ý định giật điện thoại.

Người đàn ông lấy bìa cát tông cắt thành những gai nhọn rồi gắn vào khung sắt để các tên cướp bỏ ý định giật điện thoại.

Theo Vnexpress