Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 18/6/2018 08:09

Cách nghĩ của trọng tài khi gặp cảnh sát giao thông

GD&TĐ - Ba trọng tài A, B và C cùng đi trên một chiếc xe tới sân vận động.
Cách nghĩ của trọng tài khi gặp cảnh sát giao thông

Nhưng do vượt quá tốc độ nên bị cảnh sát giao thông ra hiệu dừng lại. Họ đã hội ý nhanh trong 30 giây.

Trọng tài A: 'Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại để sửa chữa sai lầm'.

Trọng tài B: 'Tôi nghĩ chúng ta cứ phóng đi tiếp vì đó chỉ là lỗi nhỏ thôi'.

Trọng tài C: 'Hãy nghe tôi! Chúng ta sẽ chạy vào sân vận động, vì ở đó chúng ta không sợ ai cả, chúng ta là vua!'.

- !!!

Theo Tất Nhiên
Vnexpress