Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 9/3/2018 08:28

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Anh chàng chở mẹ lên cầu khá dốc, vì quá mệt nên anh nói với mẹ:

- Con mệt quá mẹ xuống đi bộ được không?

- Sao tao thấy mày chở con bồ mày như gió mà sao chở tao mày than hả?

- Con hỏi mẹ bên hiếu với bên tình bên nào nặng hơn?

- Tất nhiên bên hiếu rồi.

- Hiếu nặng thì hiếu xuống đi bộ đi.

- !!!

Theo Tất Nhiên
vnexpress

Tin tiêu điểm