Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 6/1/2018 17:12

Bảo vệ bị đuổi việc vì tên độc

Bảo vệ bị đuổi việc vì tên độc

GD&TĐ - Vị giám đốc gọi điện thoại bàn xuống cổng bảo vệ để dặn đón một người khách quan trọng đến làm việc:

- Tao nghe đây! - nhân viên bảo vệ bắt máy.

Giám đốc trợn mắt:

- Cậu là ai?

Bảo vệ đáp:

- Tao đây! Nói đi! Tao nghe!

Vị giám đốc tức giận cúp máy, gọi cho trưởng phòng nhân sự yêu cầu đuổi việc cậu bảo vệ cổng láo toét. Sau một lát, trưởng phòng nhân sự chạy lên báo cáo:

- Thưa anh, em vừa xử lý xong. Cho nghỉ luôn rồi. Chú ấy mới về hưu, vừa vào làm được hai ngày. Họ tên: Nguyễn Thanh Tao.

- !!!

Theo Tất Nhiên
vnexpress