Ảnh hài hot trên Facebook

TẤT NHIÊN - 10:31 09/06/2018
Ảnh hài hot trên Facebook
Người vận chuyển phiên bản Việt.

Người vận chuyển phiên bản Việt.

Lơ xe kiểu mới.

Lơ xe kiểu mới.

Xế xịn của cún cưng.

Xế xịn của cún cưng.

Vừa tắm nắong vừa dạo khắp phố phường.

Vừa tắm nắng vừa dạo khắp phố phường.

Sân bóng đá độc nhất thế giới.

Sân bóng đá độc nhất thế giới.

Vui thôi, đừng vui quá!

Vui thôi, đừng vui quá!

Luật giao thông thua luật rừng.

Luật giao thông thua luật rừng.

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.

Anh em có phúc cùng hưởng.

Anh em có phúc cùng hưởng.

Theo Tất Nhiên
Vnexpress

Bình luận của bạn đọc