Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 24/3/2017 15:47

25 bức ảnh giúp bạn hiểu lý do phụ nữ sống thọ hơn đàn ông

Đàn ông tư duy tốt hơn, sáng tạo tốt hơn, tập trung tốt hơn, sức mạnh nhiều hơn nhưng đồng nghĩa với việc họ cũng liều lĩnh hơn.

Họ sẵn sàng bỏ qua yếu tố nguy hiểm để hoàn thành công việc và hoàn toàn không có khái niệm tìm một giải pháp an toàn hơn.

Dưới đây là những lý do cực kỳ thuyết phục lý giải việc tại sao phụ nữ lại sống lâu hơn đàn ông. Loại bỏ những nguyên nhân khoa học, yếu tố sức bền, sự chịu đựng… chỉ riêng phong cách sống và làm việc của đàn ông cũng đủ để khiến họ chết sớm hơn phụ nữ.

#1

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 1

#2

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 2

#3

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 3

#4

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 4

#5

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 5

#6

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 6

#7

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 7

#8

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 8

#9

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 9

#10

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 10

#11

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 11

#12

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 12

#13

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 13

#14

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 14

#15

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 15

#16

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 16

#17

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 17

#18

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 18

#19

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 19

#20

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 20

#21

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 21

#22

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 22

#23

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 23

#24

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 24

#25

25 buc anh giup ban hieu ly do phu nu song tho hon dan ong - Anh 25

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm