Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 23/1/2017 19:07

20 bức ảnh khiến “Người vận chuyển” cũng phải xin thua với các shipper Việt Nam

Xem những hình ảnh dưới đây bạn sẽ "chết ngất" khi biết được các shipper Việt Nam 'tài tình' đến mức nào.

Dưới đây là những hình ảnh 'kinh hoàng' về tài chờ hàng của các shipper Việt Nam:

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 1

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 2

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 3

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 4

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 5

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 6

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 7

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 8

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 9

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 10

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 11

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 12

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 13

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 14

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 15

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 16

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 17

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 18

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 19

20 buc anh khien 'Nguoi van chuyen' cung phai xin thua voi cac shipper Viet Nam - Anh 20

Tổng hợp

Theo ĐS&PL

Tin tiêu điểm