“Hầu Trời” được cấu tứ bằng một câu chuyện viễn tưởng, nhưng với tài hoa và sự sáng tạo độc đáo của Tản Đà, bài thơ có sức hấp dẫn đặc biệt.

Hầu trời - khúc dạo đầu của thơ mới

GD&TĐ - Hầu Trời là bài thơ thể hiện rõ nét nhất tính chất giao thời trong thơ Tản Đà, in đậm dấu ấn cái tôi ngông nghênh, tài hoa của người con núi Tản sông Đà.
Hạnh phúc bình dị của hai cụ sinh sống ở Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Khoảnh khắc đẹp ngày Quốc tế người cao tuổi

GD&TĐ - Trong gia đình Việt Nam, thế hệ những người cao tuổi luôn đóng một vai trò quan trọng. Họ là cội rễ, nền tảng gìn giữ truyền thống văn hóa gia đình, là tấm gương cho con cháu noi theo.