Vi tính

Apple MacBook tốt hơn so với Microsoft Surface

Apple MacBook tốt hơn so với Microsoft Surface

Trong mắt của nhiều người tiêu dùng, Apple MacBook vẫn là một là sản phẩm máy tính tốt và chất lượng hơn so với các dòng máy tính khác, bao gồm Microsoft Surface.

“Thị trấn ma” Google+ bị khai tử và hậu quả để lại

“Thị trấn ma” Google+ bị khai tử và hậu quả để lại

Sau khi bị chỉ trính vì đã không công khai với thế giới về một lỗi bảo mật của mình, Google cho biết họ sẽ đặt dấu chấm hết cho Google+, một mạng xã hội được thiết kế tốt nhưng không phổ biến, ra đời với mục tiêu vượt qua Facebook.