Bản in

Văn hóa

Thứ Năm, 21/3/2019 16:03

Vụ việc tại chùa Ba Vàng: Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng truyền bá mê tín dị đoan

Vụ việc tại chùa Ba Vàng: Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng truyền bá mê tín dị đoan

GD&TĐ - Như báo chí đã thông tin, thời gian qua tại chùa Ba Vàng có hoạt động truyền bá chuyện vong báo oán. Theo đó, ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Cũng theo dư luận, mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại chùa Ba Vàng diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự mỗi đợt.

Còn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tại chùa diễn ra khóa tu “Bát quan trai giới” và nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho những người có nhu cầu. Tất cả những hoạt động trên được cho là đem lại cho nhà chùa hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

Trước thông tin trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ngày 20.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Công văn hỏa tốc gửi Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị kiểm tra, làm rõ và kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

Công văn số 1013/BVHTTDL-DSVH ngày 20.3.2019 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh 

Trong Công văn số 1013/BVHTTDL-DSVH ngày 20.3.2019 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin báo chí nêu tại chùa Ba Vàng và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lễ hội tại địa phương; chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng; kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân.

Công văn cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, xử lý tới các cơ quan thông tấn, báo chí và báo cáo về Bộ VHTTDL trước ngày 25.3.2019.

Cùng ngày, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn hỏa tốc số 1014/BVHTTDL-DSVH tới Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) và TƯ Giáo hội Phật giáo VN.

Công văn của Bộ VHTTDL về ngăn chặn, xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng  

Trong Công văn, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) và TƯ Giáo hội Phật giáo VN chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, Giáo hội Phật giáo các địa phương kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho các Phật tử, du khách về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tôn giáo, tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; thanh, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phương Thảo