Bản in

Văn hóa

Thứ Tư, 19/7/2017 08:05

Vi phạm trong tổ chức lễ hội tín ngưỡng bị phạt tới 30 triệu đồng

Vi phạm trong tổ chức lễ hội tín ngưỡng bị phạt tới 30 triệu đồng

 Đây là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Dự thảo đề xuất cụ thể mức phạt đối với vi phạm quy định về tổ chức lễ hội tín ngưỡng. Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ, lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm mà không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ, lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi này, mức phạt sẽ là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Phạt vi phạm trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Dự thảo nêu rõ, phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi: Kỳ thị, phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; mua chuộc người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Vi phạm có tổ chức; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc, cản trở người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo nào.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm hoặc lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để bịa đặt, xuyên tạc dưới mọi hình thức nhằm chống lại Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động tôn giáo từ 12 tháng đến 24 tháng đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định…

Theo Lan Phương
Chinhphu.vn