Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 10/9/2018 21:28

Truyền thông điệp giữ gìn di sản cho thế hệ trẻ

Một trong những hiện vật được các gia đình hiến tặngMột trong những hiện vật được các gia đình hiến tặng

GD&TĐ - Ngày 12/9, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật và tiếp nhận tài liệu do các tổ chức, cá nhân hiến tặng Bảo tàng Hà Nội năm 2018.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ trưng bày dự án Bảo tàng Hà Nội, trong năm 2018 trên cơ sở Đề cương tổng quát và phân bổ không gian; Đề cương trưng bày chi tiết và Kịch bản thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày (điều chỉnh) đã được phê duyệt, Bảo tàng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động hiến tặng tài liệu hiện vật rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức các nhóm làm việc chủ động khảo sát, thu thập và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tâm huyết, trách nhiệm với bảo tàng và di sản Thủ đô. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác sưu tầm để kịp thời phục vụ cho thiết kế chi tiết trưng bày thường xuyên và thi công trong năm 2019.

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2018, Bảo tàng Hà Nội đã vận động, tiếp nhận đưa về bảo tàng gần 1000 hiện vật trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày.

Nhóm hiện vật sưu tầm được chủ yếu là những hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ 20, hiện vật thời kỳ kháng chiến và thời kỳ bao cấp. Các hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được tập trung triển khai sưu tầm, đặc biệt là những nghề truyền thống của Thăng Long- Hà Nội xưa.

 Gia đình bà Dương Thị Kim Oanh trao tặng cho bảo tàng một số hiện vật có giá trị 

Toàn bộ những hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận được trong đợt này có giá trị văn hóa, tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Đó là những hiện vật thể hiện tình yêu Hà Nội của các tổ chức, cá nhân cống hiến cho ngành văn hóa Thủ đô.

Để trân trọng và ghi nhận những tấm lòng ấy, được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hà Nội tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng để vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ di sản và công tác trưng bày của Bảo tàng Hà Nội. Đồng thời công bố, giới thiệu các tư liệu và hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng trong thời gian vừa qua.

Các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng gồm gia đình bà Dương Thị Kim Oanh, Hiệu thuốc Cầu Bây, 52 Lãn Ông - hiến tặng: 09 hiện vật; Gia đình Lương y Nguyễn Kim Bảng, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Toàn Mỹ- 56 Lãn Ông - hiến tặng: 24 hiện vật; Gia đình ông Nguyễn Văn Tiệm (sinh năm 1968) xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội - hiến tặng: 140 hiện vật.

Lê Đăng

Tin tiêu điểm