Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 11/12/2017 18:20

Thanh tra VHTT&DL Cụm Thi đua số 1: Xử phạt 1.645 đơn vị

Hội nghị tổng kết thi đua cụm số 1Hội nghị tổng kết thi đua cụm số 1

GD&TĐ - Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) 5 thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ vừa tổng kết thi đua - Cụm năm 2017, tại TP Hải Phòng.

Theo Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL Phạm Cao Thái: Năm 2017, Bộ VHTT&DL phát động với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh” 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của ngành đã đề ra.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch năm và các nhiệm vụ đột xuất đều được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật; chủ động tham mưu cho các Giám đốc Sở trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng... đạt hiệu quả cao. Kết quả xử lý 850 đơn vị, vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTT&DL của 5 thành phố trực thuộc Trung ương là:  8.671.650.000 đồng.

Các lễ hội truyền thống tại các địa phương đã phát huy tốt giá trị văn hóa, lịch sử. Qua đó, có nhiều trò chơi dân gian, nhiều giải phong trào thể thao quần chúng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong vùng và khách thập phương về dự lễ hội.

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn còn nhiều khó khăn và phức tạp. Qua công tác thanh tra các cơ sở kinh doanh karaoke, Thanh tra Sở đã phát hiện, xử phạt 102 đơn vị, thu nộp ngân sách Nhà nước 2.019.750.000 đồng.

Năm 2017, hoạt động biểu diễn nghệ thuật và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại các TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ ngày càng nhiều, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số chương trình vi phạm các quy định của Nhà nước trong hoạt động tổ chức biểu diễn, cố ý thay đổi nội dung hoặc biểu diễn không đúng với nội dung chương trình đã được kiểm duyệt... Qua kiểm  tra, Thanh tra Sở VHTT&DL 5 thành phố đã xử phạt 42 đơn vị thu nộp ngân sách Nhà nước 1.362 triệu đồng.

Qua kiểm tra các tại 571 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, trên địa bàn 5 TP đã phát hiện, xử lý 102 cơ sở vi phạm hành chính và xử phạt 1.310 triệu đồng đồng.

Việc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các đơn vị, thanh tra các TP đã tuân thủ theo đúng quy trình của Luật Thanh tra, không gây phiền hà và làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra. Việc xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTT&DL theo đúng quy định tại Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 158/2013/NĐ-CP; Nghị định 131/2013/NĐ-CP không làm phát sinh khiếu kiện.

“Các cơ sở kinh doanh dịch vụ VHTT&DL trên địa bàn 5 TP đã hoạt động đi vào nề nếp; các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh, dịch vụ đã được các đơn vị thực hiện nên chất lượng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu, giải trí ngày càng cao của nhân dân thành phố và du khách” ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra nhấn mạnh.

Theo Thanhtra.com.vn